Gebr. van der Aa BV

WATER, GROND, BETON EN WEGENBOUW

Gemaal Donkersvoort

Portfolio Categories: Waterbouw

Project:  Gemaal Donkersvoort
Opdrachtgever:  VOPO

Projectomschrijving:

 • Aanleveren tekeningen en berekeningen wapening van gemaal en uitstroombak
 • Afdammen watergang
 • Aanbrengen tijdelijke stalen damwandscherm
 • Overpompen water 250 m³/uur gedurende 8 weken
 • Verrichten grondwerk
 • Slopen bestaande gemaal
 • Drooghouden bouwput door middel van bronbemaling
 • Aanbrengen houten damwandscherm
 • In het werk storten van een betonnen gemaal en uitstroombak.
 • Aanbrengen persleiding
 • Aanbrengen verhardingen
 • Aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen