Gebr. van der Aa BV

WATER, GROND, BETON EN WEGENBOUW

Gemaal Mierlo Waterschap De Dommel

Portfolio Categories: Waterbouw

Project:  Gemaal Mierlo
Opdrachtgever:  Waterschap De Dommel

Projectomschrijving:

 • In het werk storten van een rioolgemaal
  7 x 10 m, diep 7,05 m uitwendig, totaal ca. 200 m³ beton.
 • Leveren en aanbrengen wapeningsstaal, ca. 23.000 kg,
  gesloten damwandkuip, planklengte 14 m¹,
  bronbemaling t.b.v. rioolgemaal en ca. 1.500 m¹ aanvoerriool en persleiding.
 • Leveren en leggen toevoerriool, Ø 700 mm, totale lengte 300 m¹.
 • Leveren en leggen persleiding Ø 630 mm, lengte 1.200 m¹.
 • Aanbrengen ronde stalen bovenbouw.
 • Tekeningen en berekeningen aanleverenvan gemaal en bovenbouw.