Gebr. van der Aa BV

WATER, GROND, BETON EN WEGENBOUW

Herinrichting Rubensstraat Woerden

Portfolio Categories: Wegenbouw

Project:  Herinrichting Rubenstraat
Opdrachtgever:  Gemeente Woerden

Projectomschrijving:

  • Verwijderen bestaande verhardingen en straatmeubilair
  • Verwijderen bestaande riolering
  • Aanbrengen nieuwe riolering
  • Leveren en aanbrengen fundering
  • Leveren en (mechanisch) aanbrengen nieuwe elementen verhardingen
  • Leveren en aanbrengen straatmeubilair
  • Leveren en aanbrengen ondergrondse containers
  • Leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen
  • Graven van waterpartijen
  • Aanleggen van een parkzone