Gebr. van der Aa BV

WATER, GROND, BETON EN WEGENBOUW

Inlaatwerk HoWaBo

Portfolio Categories: Betonbouw en Waterbouw

Project:  Inlaatwerk HoWaBo
Opdrachtgever:  Waterschap Aa en Maas

Projectomschrijving:

  • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
  • Opbreken van verharding en oeververdediging
  • Toepassen van hulpwerken (bouwkuip)
  • Aanbrengen kwelschermen (stalen damwanden)
  • Aanbrengen betonwerk
  • Aanbrengen staalwerk (beweegbare stuwkleppen, afsluitschot, rooster,- spijlen- en hekwerken)
  • Aanbrengen elektrotechnische en mechanische installaties
  • Aanbrengen verhardingen
  • Aanbrengen oeververdedigingen