Gebr. van der Aa BV

WATER, GROND, BETON EN WEGENBOUW

Krooshekreiniger Scheepstal

Portfolio Categories: Waterbouw

Project:  Krooshekreiniger Scheepstal
Opdrachtgever:  Waterschap Aa en Maas

Projectomschrijving:

 • Verrichten van rooiwerkzaamheden
 • Verrichten van grondwerk
 • Aanleveren tekeningen en berekeningen betonconstructie
 • Afdammen watergang Drooghouden bouwput door middel van bronbemaling
 • Aanbrengen houten damwandscherm
 • Aanbrengen stalen damwandscherm
 • In het werk storten van een betonnen constructie.
 • Het vervaardigen, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische installaties voor de nieuwe krooshekreiniger
 • Aanbrengen staalconstructies (luiken, leuningwerk, etc)
 • Aanbrengen dichte en semi-open verhardingen
 • Aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen
 • Aanbrengen spijlenhekwerk