Het verbruik van fossiele brandstoffen heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de energievoorzieningszekerheid. Er is wereldwijde overeenstemming over het feit dat het mondiale klimaat verandert en dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van is.

Over de hele wereld nemen overheden en bedrijven dan ook hun verantwoordelijkheid om deze uitstoot te verminderen. Ook Gebr. van der Aa BV is zich bewust van haar klimaatimpact en wil zich inzetten voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden, om zo ook voor de externe belanghebbenden de uitstoot van CO₂ te beperken.

Gebr. van der Aa BV vindt duurzaam ondernemen belangrijk en zet zich actief in om zowel de milieuonvriendelijke effecten op kantoor, de werkplek en ook voor de buitenwereld zoveel mogelijk te beperken en het terugdringen van de CO2-uitstoot serieus aan te pakken.

Gebr. van der Aa BV heeft zich in november 2020 laten certificeren voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er inzicht is in het energieverbruik en dat er reductiedoelstellingen opgesteld worden om de CO2 uitstoot te verminderen. Gebr. van der Aa BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies en op die manier inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot per energiestroom, op basis hiervan zijn de doelstellingen opgesteld. Er zijn verschillende reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstellingen te kunnen behalen.

Naast het bepalen van onze CO2- footprint en de reductiedoelstellingen nemen wij ook deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van Cumela, wat ons zal helpen rond de reductie van CO2. Om de CO2 uitstoot te kunnen verminderen dienen de reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd te worden. De gehele organisatie voert een actief beleid om zowel binnen als buiten het bedrijf de CO2-uitstoot te reduceren.

Wij zullen periodiek documenten op onze website plaatsen die betrekking hebben op de CO2-Prestatieladder. Voor meer informatie over CO2-prestatieladder en de richtlijnen kunt u kijken op: http://www.skao.nl/.

 

Documenten

CO2 management en reductie plan 19-20, okt 2020

CO2 management en reductie plan 20-21, half 2021

CO2 management en reductie plan 20-21, eind 2021

CO2 management en reductie plan 21-22, half 2022

CO2 management en reductie plan 22-23, eind 2022

CO2-management-en-reductie-plan-22-23-half-2023