Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

 Werkzaamheden: 
• Opruimwerkzaamheden;
• Toepassen van bemaling
• Opbreken van bestaande verhardingen;
• Uitvoeren van grondwerk;
• Grondwerk uitvoeren in 3T gebied.
• Uitbreken van bestaande riolering;
• Het aanbrengen van sleufbekisting;
• Aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
• Leggen van +/- 500 m nieuwe riolering;
• Het maken van gestuurde boringen
• Aanbrengen van verhardingen.
• Aanleveren revisietekening