Aanbrengen duiker Poeldonk

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Michielsgestel Werkzaamheden: VerkeersmaatregelenAfdammen waterloopAanbrengen en instandhouden bronnering.Leveren en aanbrengen betonnen duiker.Leveren en aanbrengen stalen buis t.b.v. dassentunnelAsfaltwerkzaamhedenLeveren en aanbrengen hardhouten damwandscherm.Leveren en aanbrengen rvs stuwklepAanbrengen betonnen bodem- en taludbescherming.Leveren en aanbrengen beschoeiing

Gemeente Utrecht Wateroverlast Lombok

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Werkzaamheden: • Opruimwerkzaamheden;• Toepassen van bemaling• Opbreken van bestaande verhardingen;• Uitvoeren van grondwerk;• Grondwerk uitvoeren in 3T gebied.• Uitbreken van bestaande riolering;• Het aanbrengen van sleufbekisting;• Aanleggen van afwateringsvoorzieningen;• Leggen van +/- 500 m nieuwe riolering;• Het maken van gestuurde boringen• Aanbrengen van verhardingen.• Aanleveren revisietekening

Vispassages 261BB en 261BC

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Werkzaamheden: OntwerpwerkzaamhedenAfdammen waterloopGaranderen waterdoorvoer 2 m³ per secAanbrengen, instandhouden bronbemalingenAanbrengen in het werk gestort betonnen vispassage.Aanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingenLeveren en aanbrengen stuwklepLeveren en aanbrengen beschoeiingen.

Verplaatsen stuw 234D incl vispassage

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Werkzaamheden: Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden.Het verrichten van grondwerk.Aanbrengen stalen damwanden.Aanbrengen betonsloof.Aanbrengen vispassage incl. roosters.Aanbrengen schuiven.Aanbrengen stuwklep.Het droog houden van bouwkuipen.Het aanbrengen van E-installaties.Het aanbrengen van bodem- en talud voorzieningen.Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.