Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

 Werkzaamheden: 
Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden.
Het verrichten van grondwerk.
Aanbrengen stalen damwanden.
Aanbrengen betonsloof.
Aanbrengen vispassage incl. roosters.
Aanbrengen schuiven.
Aanbrengen stuwklep.
Het droog houden van bouwkuipen.
Het aanbrengen van E-installaties.
Het aanbrengen van bodem- en talud voorzieningen.
Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.