Vispassages 261BB en 261BC

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Werkzaamheden: OntwerpwerkzaamhedenAfdammen waterloopGaranderen waterdoorvoer 2 m³ per secAanbrengen, instandhouden bronbemalingenAanbrengen in het werk gestort betonnen vispassage.Aanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingenLeveren en aanbrengen stuwklepLeveren en aanbrengen beschoeiingen.

Verplaatsen stuw 234D incl vispassage

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Werkzaamheden: Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden.Het verrichten van grondwerk.Aanbrengen stalen damwanden.Aanbrengen betonsloof.Aanbrengen vispassage incl. roosters.Aanbrengen schuiven.Aanbrengen stuwklep.Het droog houden van bouwkuipen.Het aanbrengen van E-installaties.Het aanbrengen van bodem- en talud voorzieningen.Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Raamcontract renoveren stuwen

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland OntwerpwerkzaamhedenAfdammen waterloopAanbrengen, instandhouden tijdelijke pompinstallatie.Aanbrengen, instandhouden bronbemalingenAanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingenLeveren en aanbrengen prefab stuwelementen.Leveren en aanbrengen rvs stuwklep.Leveren en aanbrengen pompinstallatieLeveren en aanbrengen hardhouten damwand stuwen.Leveren en aanbrengen beschoeiingen.Leveren en aanbrengen waterbeheersingsgemalen

Renoveren stuwen Waterschap Limburg

Opdrachtgever: Waterschap Limburg Werkzaamheden: OntwerpwerkzaamhedenAfdammen waterloopAanbrengen, instandhouden tijdelijke pompinstallatie.Aanbrengen, instandhouden bronbemalingenAanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingenLeveren en aanbrengen prefab stuwelementen.Leveren en aanbrengen rvs stuwklepLeveren en aanbrengen hardhouten damwand stuwen.Leveren en aanbrengen beschoeiingen.