Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

 Ontwerpwerkzaamheden
Afdammen waterloop
Aanbrengen, instandhouden tijdelijke pompinstallatie.
Aanbrengen, instandhouden bronbemalingen
Aanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingen
Leveren en aanbrengen prefab stuwelementen.
Leveren en aanbrengen rvs stuwklep.
Leveren en aanbrengen pompinstallatie
Leveren en aanbrengen hardhouten damwand stuwen.
Leveren en aanbrengen beschoeiingen.
Leveren en aanbrengen waterbeheersingsgemalen