Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

 Werkzaamheden: 
Ontwerpwerkzaamheden
Afdammen waterloop
Garanderen waterdoorvoer 2 m³ per sec
Aanbrengen, instandhouden bronbemalingen
Aanbrengen in het werk gestort betonnen vispassage.
Aanbrengen betonnen bodem- en taludbeschermingen
Leveren en aanbrengen stuwklep
Leveren en aanbrengen beschoeiingen.