Opdrachtgever: Brabantse Delta

 Werkzaamheden: 
• Het ontwerpen en vervaardigen van een zinker.
• het opschonen, graven van een rietmoeras, kleine waterpartij en het vergroten van een bestaande waterpartij.
• het afvoeren vrijkomende grond.
• Het leveren en aanplanten van een rietmoeras.