Project:  Stuwen Koningsvliet
Opdrachtgever:  Waterschap Aa en Maas

Projectomschrijving:

  • Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden;
  • Het verrichten van grondwerk;
  • Het drooghouden van bouwputten;
  • Het plaatsen van houten en stalen damwanden;
  • Het maken van werken in beton;
  • Het aanbrengen van staalkonstrukties;
  • Het aanbrengen van bodem- en taludvoorzieningen;
  • Het leggen van leidingen;
  • Het aanbrengen en herstellen van beschoeiingen;
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.