Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Werkzaamheden: 

Verrichten grondwerk

Toepassen bouwkuip met stalen damwanden.

Aanbrengen onderafsluiting damwandkuip d.m.v. grondinjectie.

Aanleg bergbezinkbassin in situ, incl. engineering netto inhoud 880 m³.

Aanbrengen van 75 mˡ riolering beton Ø 1800 mm. 

Aanbrengen uitstroomvoorziening aan de Vecht.

Aanbrengen onderafsluiting uitstroomvoorziening dmv onderwaterbeton.

Aanbrengen van elektrotechnische- en mechanische installaties.

Aanbrengen straatwerk.

Aanleveren revisietekening