Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Werkzaamheden: 

Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond

Opbreken van verharding en oeververdediging

Toepassen van hulpwerken (bouwkuip)

Aanbrengen kwelschermen (stalen damwanden)

Aanbrengen betonnen inlaatconstructie

Aanbrengen staalwerk (beweegbare stuwkleppen, afsluitschot, rooster,- spijlen- en hekwerken)

Aanbrengen elektrotechnische en mechanische installaties

Aanbrengen verhardingen

Aanbrengen oeververdedigingen