Opdrachtgever: Familie Pouw 

 Werkzaamheden:

·         Slopen en afvoeren bestaande bijgebouwen.

·         Aanbrengen stalen buispalen trillingsarm.

·         Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronnering.

·         Inkassingen maken in bestaande muren woonhuis en realiseren betonvloer.

·         Grond ontgraven onder nieuw gestorte betonvloer.

·         Realiseren gewapende betonvloer kelder.

·         Realiseren gewapende betonwanden tussen keldervloer betonvloer woonhuis.