Kelder onder bestaande woonhuis ‘s Graveland

Opdrachtgever: Familie Pouw Werkzaamheden: ·         Slopen en afvoeren bestaande bijgebouwen. ·         Aanbrengen stalen buispalen trillingsarm. ·         Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronnering. ·         Inkassingen maken in bestaande muren woonhuis en realiseren betonvloer. ·         Grond ontgraven onder nieuw gestorte betonvloer. ·         Realiseren gewapende betonvloer kelder. ·         Realiseren gewapende betonwanden tussen keldervloer betonvloer woonhuis.

Inlaatwerk HoWaBo

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Werkzaamheden: Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond Opbreken van verharding en oeververdediging Toepassen van hulpwerken (bouwkuip) Aanbrengen kwelschermen (stalen damwanden) Aanbrengen betonnen inlaatconstructie Aanbrengen staalwerk (beweegbare stuwkleppen, afsluitschot, rooster,- spijlen- en hekwerken) Aanbrengen elektrotechnische en mechanische installaties Aanbrengen verhardingen Aanbrengen oeververdedigingen

Bergbezink bassin Springerpark

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Werkzaamheden: Verrichten grondwerk Toepassen bouwkuip met stalen damwanden. Aanbrengen onderafsluiting damwandkuip d.m.v. grondinjectie. Aanleg bergbezinkbassin in situ, incl. engineering netto inhoud 880 m³. Aanbrengen van 75 mˡ riolering beton Ø 1800 mm. Aanbrengen uitstroomvoorziening aan de Vecht. Aanbrengen onderafsluiting uitstroomvoorziening dmv onderwaterbeton. Aanbrengen van elektrotechnische- en mechanische installaties. Aanbrengen straatwerk. Aanleveren revisietekening